شاتل برای نخستین‌بار در ایران خدمات همگرای ثابت و همراه ارائه می‌کند

Date

برچسب‌ها: , , , , ,

رئیس هیات مدیره و موسس گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل‌‌ از ارائه نخستین تجربه همگرایی خدمات ثابت و همراه توسط این گروه و برای نخستین بار در ایران خبر داد.