محصولات و خدمات > خدمات پیامکی
پس از پایان هر تماس، یک پیام اطلاع رسانی به طور خودکار روی صفحه نمایش گوشی شما نمایان میشود، که اطلاعات مربوط به مدت زمان مکالمه، هزینه‌ی مکالمه و باقی‌مانده‌ی حساب در آن گنجانده شده است. این سرویس به صورت پیش‌فرض برای همه مشتریان فعال است.
این سرویس تماس‌های از دست‌رفته‌ی مشترک را در هنگام خارج بودن از شبکه و یا خاموش بودن تلفن همراه (بعد از ورود به شبکه) به اطلاع او می‌رساند. این سرویس مختص مشترکین درون و برون شبکه شاتل موبایل است و به صورت پیش‌فرض فعال است.
اگر یک مشترک شاتلی در هنگام خاموش بودن دستگاه یا خارج بودن از شبکه با شما تماس بگیرد، با استفاده از این سرویس میتواند در هنگام ورود مجدد به شبکه از در دست‌رس بودن شما باخبر شود.