جشنواره‌ها > برنده‌ها

برنده‌ها

در جشنواره‌های شاتل‌موبایل با برندگان قرعه‌کشی‌ها طی چند نوبت تماس گرفته می‌شود و کارشناسان شاتل‌موبایل هماهنگی‌های لازم جهت دریافت جایزه را با فرد برنده انجام می‌دهند. فرد برنده تا ۳ ماه برای دریافت جایزه خود فرصت دارد، در صورتی که ۳ ماه از زمان پیگیری و هماهنگی‌های دریافت جایزه بگذرد و فرد برنده برای دریافت جایزه خود اقدام نکند دیگر امکان مطالبه جایزه برای ایشان وجود نخواهد داشت. همچنین برای ثبت مستندات قرعه‌کشی، حضور فرد برنده در محل شرکت برای دریافت جایزه و تصویربرداری الزامی است.

 

نام و نام خانوادگی برندهشماره شاتل موبایلیجشنوارهجایزهاستان
حبیبه کهرازه۰۹۹۸۱***۵۶۹زمستان ۱۴۰۲ (برنده سوم)PS5سیستان و بلوچستان
سیاوش شکرایی پور۰۹۹۸۱***۲۲۷زمستان ۱۴۰۲ (برنده دوم)آیفون ۱۳تهران
رضا قمرپورفضل آبادی۰۹۹۸۱***۰۵۴زمستان ۱۴۰۲ (برنده اول)آیفون ۱۳اصفهان
امید صادق لو۰۹۹۸۱***۵۲۷پاییز ۱۴۰۲ (برنده ششم)PS5گلستان
ابوطالب رضائی مهرلوئی۰۹۹۸۱***۷۷۴نصب اپلیکیشن (برنده دوم)یک ربع سکه بهار آزادیفارس
فرزانه دریکوندی۰۹۹۸۲***۳۳۵سیمکارتت رو‌ روشن کن(آ‌ذر ماه)گوشی ناتینگ فونلرستان
علیرضا سلیمانی ایشکاء۰۹۹۸۲***۶۳۲سیمکارتت رو‌ روشن کن(آبان ماه)گوشی ناتینگ فونگیلان
بهنام امین مقدم کسمائی۰۹۹۸۱***۱۰۷پاییز ۱۴۰۲ (برنده پنجم)آیفون ۱۳تهران
امیرعلی قراچیان ۰۹۹۸۱***۵۵۹ نصب اپلیکیشن (برنده اول)یک ربع سکه بهار آزادیسمنان
آناهیتا ظریف پور لنگرودی۰۹۹۸۱***۳۸۵پاییز ۱۴۰۲ (برنده چهارم)PS5تهران
مسعود ملازهی۰۹۹۸۱***۸۸۰پاییز ۱۴۰۲ (برنده سوم)آیفون ۱۳سیستان و بلوچستان
فریده آخیلو۰۹۹۸۱***۵۶۹سیمکارتت رو‌ روشن کن(مهر ماه)گوشی ناتینگ فونالبرز
علیرضا زردار۰۹۹۸۱***۱۲۸پاییز ۱۴۰۲ (برنده دوم)PS5تهران
محمد مهدی ابراهیمی۰۹۹۸۱***۲۹۵پاییز ۱۴۰۲ (برنده اول)آیفون ۱۳البرز
میثم مولائی۰۹۹۸۱***۵۹۸سیمکارتت رو‌ روشن کن(تابستان)گوشی ناتینگ فونتهران
مهدی دسترنج۰۹۹۸۱***۰۱۸تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده ششم)آیفون SEالبرز
ناهید سلیمیان۰۹۹۸۱***۹۹۷تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده پنجم)آیفون SEتهران
سعید خیری بلاسی۰۹۹۸۱***۸۵۴تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده چهارم)آیفون SEتهران
بهنام عظیمی۰۹۹۸۱***۸۸۵تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده سوم)آیفون SEکردستان
امیر رحمانی۰۹۹۸۱***۶۶۰تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده دوم)آیفون SEخراسان شمالی
مهدی برات‌پور۰۹۹۸۱***۳۰۲تابستان‌۱۴۰۲ (برنده اول)آیفون SEاصفهان
سید امین موسوی۰۹۹۸۱***۰۵۷بهار ۱۴۰۲ (هفته هشتم)آیفون SEخوزستان
محسن حاجعلی۰۹۹۸۱***۷۹۶بهار ۱۴۰۲ (هفته هفتم)آیفون SEتهران
پروانه فروغی دهنوی۰۹۹۸۱***۵۰۲بهار ۱۴۰۲ (هفته ششم)آیفون SEتهران
فاطمه حیدری۰۹۹۸۱***۹۱۹بهار ۱۴۰۲ (هفته پنجم)آیفون SEاصفهان
فرزاد عیسی زاده۰۹۹۸۱***۹۵۷بهار ۱۴۰۲ (هفته چهارم)آیفون SEکردستان
سجاد براتی۰۹۹۸۱***۵۹۲بهار ۱۴۰۲ (هفته سوم)آیفون SEخوزستان
پیمان رئیسی۰۹۹۸۱***۳۹۵بهار ۱۴۰۲ (هفته دوم)آیفون SEچهارمحال بختیاری
مرتضی فلاحی۰۹۹۸۱***۸۳۸بهار ۱۴۰۲ (هفته اول)آیفون SEتهران
صغرا سوادکوهی۰۹۹۸۱***۷۱۷رمضان ۱۴۰۲آیفون ۱۳تهران
علی خادمی۰۹۹۸۱***۲۱۱زمستان ۱۴۰۱آیفون ۱۳فارس
مهدی آراسته سنجبد۰۹۹۸۱***۱۷۸زمستان ۱۴۰۱آیفون ۱۳تهران
علی هزاوه۰۹۹۸۱***۱۰۶پاییز ۱۴۰۱ (آذر ماه)آیفون ۱۴تهران
ژیلا فیض بخش۰۹۹۸۱***۷۸۸پاییز ۱۴۰۱ (آبان ماه)آیفون ۱۴آذربایجان شرقی
محمد هادی مالداری۰۹۹۸۱***۳۴۸پاییز ۱۴۰۱ (مهر ماه)آیفون ۱۴خراسان رضوی
مهبد سیحون۰۹۹۸۱***۲۰۷تابستان ۱۴۰۱ (پایان فصل)PS5تهران
نژاد یار احمدی۰۹۹۸۱***۹۹۵تابستان ۱۴۰۱ (شهریور ماه)آیفون ۱۳کردستان
سمیه ذوالفقاری۰۹۹۸۱***۶۱۰تابستان ۱۴۰۱ (مرداد ماه)آیفون ۱۳تهران
علیرضا هوشیار نشتیفانی۰۹۹۸۱***۸۴۲تابستان ۱۴۰۱ (تیر ماه)آیفون ۱۳خراسان رضوی
محمد عیاد زارعی۰۹۹۸۱***۴۸۱بهار ۱۴۰۱ (هفته یازدهم)آیفون SEکرمانشاه
رضا شوندی۰۹۹۸۱***۹۳۸بهار ۱۴۰۱ (هفته دهم)آیفون SEقم
اکرم عامری تورزنی۰۹۹۸۱***۸۵۱بهار ۱۴۰۱ (هفته نهم)آیفون SEتهران
مائده داود زاده۰۹۹۸۱***۰۸۰به سفر قطر کنیدسی میلیون تومانخراسان رضوی
حامد آهنگی مقدم۰۹۹۸۱***۶۴۹بهار ۱۴۰۱ (هفته هشتم)آیفون SEتهران
محمد حسین شهریاری۰۹۹۸۱***۵۷۷بهار ۱۴۰۱ (هفته هفتم)آیفون SEفارس
محمد لطفعلی نژاد۰۹۹۸۱***۰۰۳بهار ۱۴۰۱ (هفته ششم)آیفون SEکرمان
میثم رئیسی۰۹۹۸۱***۱۸۳بهار ۱۴۰۱ (هفته پنجم)آیفون SEسیستان و بلوچستان
امیر حسام جلیلی‌فر۰۹۹۸۱***۸۶۸بهار ۱۴۰۱ (هفته چهارم)آیفون SEخراسان رضوی
اردشیر سلیمانی۰۹۹۸۱***۹۹۴بهار ۱۴۰۱ (هفته سوم)آیفون SEاصفهان
مرتضی بابائیان۰۹۹۸۱***۰۷۱بهار ۱۴۰۱ (هفته دوم)آیفون SEتهران
محمد مولودی۰۹۹۸۱***۸۳۶بهار ۱۴۰۱ (هفته اول)آیفون SEکردستان
محمد خاک نژاد۰۹۹۸۱***۴۵۸پاییز ۱۴۰۰آیفون ۱۳تهران
فرخ پسیان۰۹۹۸۱***۵۲۷تابستان ۱۴۰۰PS5تهران
مجتبی صدری۰۹۹۸۱***۵۰۶بهار ۱۴۰۰آیفون ۱۲تهران
محمدرضا عفیفی زاد۰۹۹۸۱***۶۵۷شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانفارس
کمیل عباسپور۰۹۹۸۱***۲۱۱شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانمازندران
احمد جاسمى۰۹۹۸۱***۱۱۶شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانقم
مهدی رحمت پور۰۹۹۸۱***۹۹۷شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانالبرز
صغری گل سماغچه۰۹۹۸۱***۸۷۳شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانخراسان رضوی
مهدی بیکدلو۰۹۹۸۱***۴۵۸شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانزنجان
زهرا شاه علي۰۹۹۸۱***۱۷۰شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانتهران
سینا شریفی۰۹۹۸۱***۳۷۳شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانکردستان
احتسام گاطع۰۹۹۸۱***۴۹۵شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانخوزستان
سعید فتح اله خانلو بریس۰۹۹۸۱***۲۱۵شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانتهران
رضا فتح پور کاشانی۰۹۹۸۱***۰۲۶شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانتهران
مهراد موسی الرضاءنجفی۰۹۹۸۱***۳۱۵شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانالبرز
فرهاد دست فروش کرمانی۰۹۹۸۱***۳۲۴شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانخراسان رضوی
محمدحسین وحیدی۰۹۹۸۱***۷۱۸شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانتهران
شیما صفرپور۰۹۹۸۱***۳۱۰شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانتهران
محدثه میرویسی۰۹۹۸۱***۲۷۷شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانتهران
حامد رشادت بی بی کند۰۹۹۸۱***۷۳۲شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانآذربایجان غربی
حسن صالحی۰۹۹۸۱***۴۵۱شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانخوزستان
صفر نورمحمدپور۰۹۹۸۱***۱۶۱شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانآذربایجان غربی
علی منعمی۰۹۹۸۱***۲۸۱شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون توماناصفهان
نرگس عزیزی۰۹۹۸۱***۵۴۸شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانکردستان
سید مهدی فاضلی کیا۰۹۹۸۱***۱۹۰شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانخوزستان
علیرضا تقی یی۰۹۹۸۱***۰۷۵شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانتهران
نرگس مهربان۰۹۹۸۱***۴۱۶شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانخراسان رضوی
صدرالدین حیدری۰۹۹۸۱***۱۱۲شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانتهران
فرزانه الیانی۰۹۹۸۱***۳۷۱شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانگیلان
رضا لطفیان۰۹۹۸۱***۳۰۴شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانخراسان رضوی
مهران پورسدار۰۹۹۸۱***۳۵۰شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانخوزستان
مجبوبه نصیری۰۹۹۸۱***۸۳۹شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانتهران
امیر بهادر انصافی۰۹۹۸۱***۵۰۷شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانتهران
فرخ دخت جوادی تبریزی امجد۰۹۹۸۱***۰۴۱شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانآذربایجان شرقی
میثم ابراهیمی۰۹۹۸۱***۳۶۰شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانبوشهر
فاطمه گرامی نژاد۰۹۹۸۱***۵۱۱شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانتهران
مهدیه احکامی فر۰۹۹۸۱***۹۹۳شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانخراسان رضوی
رسول صفری۰۹۹۸۱***۴۸۴شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانتهران