جشنواره‌ها > برنده‌ها

برنده‌ها

در جشنواره‌های شاتل‌موبایل با برندگان قرعه‌کشی‌ها طی چند نوبت تماس گرفته می‌شود و کارشناسان شاتل‌موبایل هماهنگی‌های لازم جهت دریافت جایزه را با فرد برنده انجام می‌دهند. فرد برنده تا ۳ ماه برای دریافت جایزه خود فرصت دارد، در صورتی که ۳ ماه از زمان پیگیری و هماهنگی‌های دریافت جایزه بگذرد و فرد برنده برای دریافت جایزه خود اقدام نکند دیگر امکان مطالبه جایزه برای ایشان وجود نخواهد داشت. همچنین برای ثبت مستندات قرعه‌کشی، حضور فرد برنده در محل شرکت برای دریافت جایزه و تصویربرداری الزامی است.

 

نام و نام خانوادگی برندهشماره شاتل موبایلیجشنوارهجایزهاستان
بهاره وهابی باغ پرور۰۹۹۸۲***۱۰۸بهار ۱۴۰۲ (ماه اول)PS5زنجان
سیدمحمدعلی مجابی ۰۹۹۸۱***۵۲۳بهار ۱۴۰۲ (ماه اول)آیفون ۱۳هرمزگان
ملیکا قاسمی۰۹۹۸۱***۸۱۲سیمکارتت رو‌ روشن کن(اسفند ماه)گوشی ناتینگ فونخراسان رضوی
بهروز صادقیان لودریچه۰۹۹۸۱***۵۸۳رمضان ۱۴۰۲PS5تهران
سید محمد باقر موسوی فرد۰۹۹۸۱***۷۸۷دعوت از دوستانیک سکه تمام بهار آزادیالبرز
وحید غفوری۰۹۹۸۱***۰۹۹دعوت از دوستانیک سکه تمام بهار آزادیخوزستان
تورج محمدیان۰۹۹۸۲***۳۹۵نصب اپلیکیشن (برنده سوم)یک ربع سکه بهار آزادیفارس
الهام عارف منش۰۹۹۸۲***۸۲۵فروردین ۱۴۰۳ (۳۰ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
محمد سلطانی پور ساردو۰۹۹۸۲***۶۷۶فروردین ۱۴۰۳ (۳۰ فروردین)۱ میلیون تومانکرمان
رقیه بیگم موسوی۰۹۹۸۲***۷۹۲فروردین ۱۴۰۳ (۲۹ فروردین)۱ میلیون تومانمشهد
علیرضا قلی پور بیرامکانلو۰۹۹۸۱***۰۳۸فروردین ۱۴۰۳ (۲۹ فروردین)۱ میلیون تومانآذربایجان شرقی
میلاد زندی۰۹۹۸۲***۱۷۴فروردین ۱۴۰۳ (۲۸ فروردین)۱ میلیون تومانسنندج
محمدرضا صدرزاده خراسانی۰۹۹۸۱***۵۸۶فروردین ۱۴۰۳ (۲۸ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
امیرحسین آگاه۰۹۹۸۲***۶۸۰فروردین ۱۴۰۳ (۲۷ فروردین)۱ میلیون تومانفارس
علی قوی خلق آباد۰۹۹۸۱***۹۶۱فروردین ۱۴۰۳ (۲۷ فروردین)۱ میلیون تومانخراسان رضوی
محمد خدارحمی۰۹۹۸۲***۴۰۲فروردین ۱۴۰۳ (۲۶ فروردین)۱ میلیون تومانخوزستان
پیمان رضازاده سیلاب۰۹۹۸۱***۲۲۳فروردین ۱۴۰۳ (۲۶ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
منا بهمنی۰۹۹۸۲***۴۰۲فروردین ۱۴۰۳ (۲۵ فروردین)۱ میلیون تومانخوزستان
سروش معتضدی۰۹۹۸۱***۵۶۲فروردین ۱۴۰۳ (۲۵ فروردین)۱ میلیون تومانالبرز
محمد رشیدی ترشاب۰۹۹۸۱***۶۰۵فروردین ۱۴۰۳ (۲۴ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
شهروز هزاره نژاد۰۹۹۸۱***۳۷۸فروردین ۱۴۰۳ (۲۴ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
محمد امین ملائی۰۹۹۸۲***۳۰۹فروردین ۱۴۰۳ (۲۳ فروردین)۱ میلیون تومانیزد
منصوره لطیفی۰۹۹۸۱***۸۵۸فروردین ۱۴۰۳ (۲۳ فروردین)۱ میلیون تومانخراسان رضوی
مونا محمدخواه صومعه سرایی۰۹۹۸۱***۱۰۸رمضان ۱۴۰۲آیفون ۱۳تهران
شاهین احمدی ترکمانی۰۹۹۸۱***۸۳۹زمستان ۱۴۰۲ (برنده ششم)آیفون ۱۳تهران
محمد زارعی۰۹۹۸۱***۹۰۰زمستان ۱۴۰۲ (برنده پنجم)آیفون ۱۳هرمزگان
عباس پیلرام۰۹۹۸۲***۹۵۸فروردین ۱۴۰۳ (۲۲ فروردین)۱ میلیون توماناصفهان
بتول پرمر۰۹۹۸۱***۴۹۴فروردین ۱۴۰۳ (۲۲ فروردین)۱ میلیون تومانهرمزگان
ابوالفضل خیرخواهان۰۹۹۸۲***۳۴۷فروردین ۱۴۰۳ (۲۱ فروردین)۱ میلیون تومانسمنان
امیرحسین ناظری۰۹۹۸۱***۹۰۹فروردین ۱۴۰۳ (۲۱ فروردین)۱ میلیون تومانهرمزگان
شاهین چگینی۰۹۹۸۲***۲۱۷فروردین ۱۴۰۳ (۲۰ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
ابوطالب ملک پور۰۹۹۸۱***۶۵۹فروردین ۱۴۰۳ (۲۰ فروردین)۱ میلیون تومانفارس
سالار عبدمحمدی۰۹۹۸۲***۷۵۷فروردین ۱۴۰۳ (۱۹ فروردین)۱ میلیون تومانکردستان
یوکابد جولایی۰۹۹۸۱***۷۲۴فروردین ۱۴۰۳ (۱۹ فروردین)۱ میلیون تومانخراسان رضوی
حسین ابکار۰۹۹۸۲***۷۲۶فروردین ۱۴۰۳ (۱۸ فروردین)۱ میلیون تومانآذربایجان غربی
عبداله کاکازاده۰۹۹۸۱***۱۰۱فروردین ۱۴۰۳ (۱۸ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
اصغر جعفری فرسنگی۰۹۹۸۲***۶۶۹فروردین ۱۴۰۳ (۱۷ فروردین)۱ میلیون تومانکرمان
محبوبه دهقانی۰۹۹۸۲***۹۴۴فروردین ۱۴۰۳ (۱۷ فروردین)۱ میلیون تومانسیستان و بلوچستان
زینب محمودقلعه نوی۰۹۹۸۲***۱۹۰فروردین ۱۴۰۳ (۱۶ فروردین)۱ میلیون تومانخوزستان
فرید مهدوی بنفشه ورق۰۹۹۸۱***۰۹۲فروردین ۱۴۰۳ (۱۶ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
محمدصالح صادقی صادق آباد۰۹۹۸۱***۶۴۱فروردین ۱۴۰۳ (۱۵ فروردین)۱ میلیون تومانیزد
هاله حقی۰۹۹۸۱***۱۱۹فروردین ۱۴۰۳ (۱۵ فروردین)۱ میلیون تومانآذربایجان غربی
اسلام قنبرزهی سخا۰۹۹۸۲***۷۳۸فروردین ۱۴۰۳ (۱۴ فروردین)۱ میلیون تومانسیستان و بلوچستان
محب اله عبدالمحمدپور۰۹۹۸۱***۰۰۷فروردین ۱۴۰۳ (۱۴ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
لیلا ندرلو۰۹۹۸۲***۹۰۷فروردین ۱۴۰۳ (۱۳ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
محمدعلی شاه عباسی۰۹۹۸۱***۲۴۵فروردین ۱۴۰۳ (۱۳ فروردین)۱ میلیون تومانالبرز
مهدی داودی۰۹۹۸۲***۸۵۰فروردین ۱۴۰۳ (۱۲ فروردین)۱ میلیون تومانقم
بهاره عبدالهی۰۹۹۸۱***۵۴۶فروردین ۱۴۰۳ (۱۲ فروردین)۱ میلیون تومانکردستان
عباس قلی زاده سقدل۰۹۹۸۲***۳۰۶فروردین ۱۴۰۳ (۱۱ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
رحیم بخش بلوچ۰۹۹۸۱***۸۳۱فروردین ۱۴۰۳ (۱۱ فروردین)۱ میلیون تومانسیستان و بلوچستان
وجیهه باقری۰۹۹۸۲***۷۵۵فروردین ۱۴۰۳ (۱۰ فروردین)۱ میلیون توماناردبیل
امیر عباس پور۰۹۹۸۱***۱۶۱فروردین ۱۴۰۳ (۱۰ فروردین)۱ میلیون تومانکردستان
محمد معتمدی۰۹۹۸۲***۲۰۹فروردین ۱۴۰۳ (۹ فروردین)۱ میلیون تومانکردستان
متین کریمی کردستانی۰۹۹۸۱***۰۵۶فروردین ۱۴۰۳ (۹ فروردین)۱ میلیون تومانکردستان
سهیل درخشانی حبشی۰۹۹۸۲***۵۳۱فروردین ۱۴۰۳ (۸ فروردین)۱ میلیون تومانآذربایجان غربی
فرحان کیانی۰۹۹۸۱***۲۹۵فروردین ۱۴۰۳ (۸ فروردین)۱ میلیون تومانهمدان
محمد مهدی ترابی۰۹۹۸۲***۱۷۱فروردین ۱۴۰۳ (۷ فروردین)۱ میلیون تومانفارس
علی حاصلی۰۹۹۸۱***۳۴۳فروردین ۱۴۰۳ (۷ فروردین)۱ میلیون تومانفارس
رحیم مدیرزاده۰۹۹۸۲***۸۰۹فروردین ۱۴۰۳ (۶ فروردین)۱ میلیون تومانآذربایجان غربی
فردیس بحیرائی۰۹۹۸۲***۰۶۸فروردین ۱۴۰۳ (۶ فروردین)۱ میلیون تومانالبرز
سیدمحمد خاتمی۰۹۹۸۲***۸۲۱فروردین ۱۴۰۳ (۵ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
زیبا عظیمی بابااحمدی۰۹۹۸۱***۸۵۹فروردین ۱۴۰۳ (۵ فروردین)۱ میلیون تومانخوزستان
میسون قاسمی۰۹۹۸۲***۵۳۴فروردین ۱۴۰۳ (۴ فروردین)۱ میلیون تومانآذربایجان غربی
سید مبین حسینی۰۹۹۸۱***۵۵۴فروردین ۱۴۰۳ (۴ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
سامان سلیمانی۰۹۹۸۲***۷۹۴فروردین ۱۴۰۳ (۳ فروردین)۱ میلیون تومانلرستان
ایمان جلائی مرادزاده۰۹۹۸۱***۹۶۲فروردین ۱۴۰۳ (۳ فروردین)۱ میلیون تومانخراسان رضوی
محمدرضا محمدزاده۰۹۹۸۲***۰۵۱فروردین ۱۴۰۳ (۲ فروردین)۱ میلیون تومانخوزستان
الهام یوسفی۰۹۹۸۲***۵۷۳فروردین ۱۴۰۳ (۲ فروردین)۱ میلیون تومانتهران
فاطمه باغبانی۰۹۹۸۲***۷۲۴فروردین ۱۴۰۳ (۱ فروردین)۱ میلیون تومانخوزستان
عبدالله نقی زاده۰۹۹۸۱***۱۶۸فروردین ۱۴۰۳ (۱ فروردین)۱ میلیون توماناصفهان
معصومه شیبانی ثانی۰۹۹۸۱***۰۴۱زمستان ۱۴۰۲ (برنده چهارم)آیفون ۱۳تهران
حمید هراتیان فر۰۹۹۸۱***۰۳۲سیمکارتت رو‌ روشن کن(بهمن ماه)گوشی ناتینگ فوناصفهان
حبیبه کهرازه۰۹۹۸۱***۵۶۹زمستان ۱۴۰۲ (برنده سوم)PS5سیستان و بلوچستان
سیاوش شکرایی پور۰۹۹۸۱***۲۲۷زمستان ۱۴۰۲ (برنده دوم)آیفون ۱۳تهران
رضا قمرپورفضل آبادی۰۹۹۸۱***۰۵۴زمستان ۱۴۰۲ (برنده اول)آیفون ۱۳اصفهان
امید صادق لو۰۹۹۸۱***۵۲۷پاییز ۱۴۰۲ (برنده ششم)PS5گلستان
ابوطالب رضائی مهرلوئی۰۹۹۸۱***۷۷۴نصب اپلیکیشن (برنده دوم)یک ربع سکه بهار آزادیفارس
فرزانه دریکوندی۰۹۹۸۲***۳۳۵سیمکارتت رو‌ روشن کن(آ‌ذر ماه)گوشی ناتینگ فونلرستان
علیرضا سلیمانی ایشکاء۰۹۹۸۲***۶۳۲سیمکارتت رو‌ روشن کن(آبان ماه)گوشی ناتینگ فونگیلان
بهنام امین مقدم کسمائی۰۹۹۸۱***۱۰۷پاییز ۱۴۰۲ (برنده پنجم)آیفون ۱۳تهران
امیرعلی قراچیان ۰۹۹۸۱***۵۵۹ نصب اپلیکیشن (برنده اول)یک ربع سکه بهار آزادیسمنان
آناهیتا ظریف پور لنگرودی۰۹۹۸۱***۳۸۵پاییز ۱۴۰۲ (برنده چهارم)PS5تهران
مسعود ملازهی۰۹۹۸۱***۸۸۰پاییز ۱۴۰۲ (برنده سوم)آیفون ۱۳سیستان و بلوچستان
فریده آخیلو۰۹۹۸۱***۵۶۹سیمکارتت رو‌ روشن کن(مهر ماه)گوشی ناتینگ فونالبرز
علیرضا زردار۰۹۹۸۱***۱۲۸پاییز ۱۴۰۲ (برنده دوم)PS5تهران
محمد مهدی ابراهیمی۰۹۹۸۱***۲۹۵پاییز ۱۴۰۲ (برنده اول)آیفون ۱۳البرز
میثم مولائی۰۹۹۸۱***۵۹۸سیمکارتت رو‌ روشن کن(تابستان)گوشی ناتینگ فونتهران
مهدی دسترنج۰۹۹۸۱***۰۱۸تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده ششم)آیفون SEالبرز
ناهید سلیمیان۰۹۹۸۱***۹۹۷تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده پنجم)آیفون SEتهران
سعید خیری بلاسی۰۹۹۸۱***۸۵۴تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده چهارم)آیفون SEتهران
بهنام عظیمی۰۹۹۸۱***۸۸۵تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده سوم)آیفون SEکردستان
امیر رحمانی۰۹۹۸۱***۶۶۰تابستان‌۱۴۰۲‌(برنده دوم)آیفون SEخراسان شمالی
مهدی برات‌پور۰۹۹۸۱***۳۰۲تابستان‌۱۴۰۲ (برنده اول)آیفون SEاصفهان
سید امین موسوی۰۹۹۸۱***۰۵۷بهار ۱۴۰۲ (هفته هشتم)آیفون SEخوزستان
محسن حاجعلی۰۹۹۸۱***۷۹۶بهار ۱۴۰۲ (هفته هفتم)آیفون SEتهران
پروانه فروغی دهنوی۰۹۹۸۱***۵۰۲بهار ۱۴۰۲ (هفته ششم)آیفون SEتهران
فاطمه حیدری۰۹۹۸۱***۹۱۹بهار ۱۴۰۲ (هفته پنجم)آیفون SEاصفهان
فرزاد عیسی زاده۰۹۹۸۱***۹۵۷بهار ۱۴۰۲ (هفته چهارم)آیفون SEکردستان
سجاد براتی۰۹۹۸۱***۵۹۲بهار ۱۴۰۲ (هفته سوم)آیفون SEخوزستان
پیمان رئیسی۰۹۹۸۱***۳۹۵بهار ۱۴۰۲ (هفته دوم)آیفون SEچهارمحال بختیاری
مرتضی فلاحی۰۹۹۸۱***۸۳۸بهار ۱۴۰۲ (هفته اول)آیفون SEتهران
صغرا سوادکوهی۰۹۹۸۱***۷۱۷رمضان ۱۴۰۲آیفون ۱۳تهران
علی خادمی۰۹۹۸۱***۲۱۱زمستان ۱۴۰۱آیفون ۱۳فارس
مهدی آراسته سنجبد۰۹۹۸۱***۱۷۸زمستان ۱۴۰۱آیفون ۱۳تهران
علی هزاوه۰۹۹۸۱***۱۰۶پاییز ۱۴۰۱ (آذر ماه)آیفون ۱۴تهران
ژیلا فیض بخش۰۹۹۸۱***۷۸۸پاییز ۱۴۰۱ (آبان ماه)آیفون ۱۴آذربایجان شرقی
محمد هادی مالداری۰۹۹۸۱***۳۴۸پاییز ۱۴۰۱ (مهر ماه)آیفون ۱۴خراسان رضوی
مهبد سیحون۰۹۹۸۱***۲۰۷تابستان ۱۴۰۱ (پایان فصل)PS5تهران
نژاد یار احمدی۰۹۹۸۱***۹۹۵تابستان ۱۴۰۱ (شهریور ماه)آیفون ۱۳کردستان
سمیه ذوالفقاری۰۹۹۸۱***۶۱۰تابستان ۱۴۰۱ (مرداد ماه)آیفون ۱۳تهران
علیرضا هوشیار نشتیفانی۰۹۹۸۱***۸۴۲تابستان ۱۴۰۱ (تیر ماه)آیفون ۱۳خراسان رضوی
محمد عیاد زارعی۰۹۹۸۱***۴۸۱بهار ۱۴۰۱ (هفته یازدهم)آیفون SEکرمانشاه
رضا شوندی۰۹۹۸۱***۹۳۸بهار ۱۴۰۱ (هفته دهم)آیفون SEقم
اکرم عامری تورزنی۰۹۹۸۱***۸۵۱بهار ۱۴۰۱ (هفته نهم)آیفون SEتهران
مائده داود زاده۰۹۹۸۱***۰۸۰به سفر قطر کنیدسی میلیون تومانخراسان رضوی
حامد آهنگی مقدم۰۹۹۸۱***۶۴۹بهار ۱۴۰۱ (هفته هشتم)آیفون SEتهران
محمد حسین شهریاری۰۹۹۸۱***۵۷۷بهار ۱۴۰۱ (هفته هفتم)آیفون SEفارس
محمد لطفعلی نژاد۰۹۹۸۱***۰۰۳بهار ۱۴۰۱ (هفته ششم)آیفون SEکرمان
میثم رئیسی۰۹۹۸۱***۱۸۳بهار ۱۴۰۱ (هفته پنجم)آیفون SEسیستان و بلوچستان
امیر حسام جلیلی‌فر۰۹۹۸۱***۸۶۸بهار ۱۴۰۱ (هفته چهارم)آیفون SEخراسان رضوی
اردشیر سلیمانی۰۹۹۸۱***۹۹۴بهار ۱۴۰۱ (هفته سوم)آیفون SEاصفهان
مرتضی بابائیان۰۹۹۸۱***۰۷۱بهار ۱۴۰۱ (هفته دوم)آیفون SEتهران
محمد مولودی۰۹۹۸۱***۸۳۶بهار ۱۴۰۱ (هفته اول)آیفون SEکردستان
محمد خاک نژاد۰۹۹۸۱***۴۵۸پاییز ۱۴۰۰آیفون ۱۳تهران
فرخ پسیان۰۹۹۸۱***۵۲۷تابستان ۱۴۰۰PS5تهران
مجتبی صدری۰۹۹۸۱***۵۰۶بهار ۱۴۰۰آیفون ۱۲تهران
محمدرضا عفیفی زاد۰۹۹۸۱***۶۵۷شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانفارس
کمیل عباسپور۰۹۹۸۱***۲۱۱شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانمازندران
احمد جاسمى۰۹۹۸۱***۱۱۶شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانقم
مهدی رحمت پور۰۹۹۸۱***۹۹۷شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانالبرز
صغری گل سماغچه۰۹۹۸۱***۸۷۳شانس بیخ گوشته (اسفند)یک میلیون تومانخراسان رضوی
مهدی بیکدلو۰۹۹۸۱***۴۵۸شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانزنجان
زهرا شاه علي۰۹۹۸۱***۱۷۰شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانتهران
سینا شریفی۰۹۹۸۱***۳۷۳شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانکردستان
احتسام گاطع۰۹۹۸۱***۴۹۵شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانخوزستان
سعید فتح اله خانلو بریس۰۹۹۸۱***۲۱۵شانس بیخ گوشته (بهمن)یک میلیون تومانتهران
رضا فتح پور کاشانی۰۹۹۸۱***۰۲۶شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانتهران
مهراد موسی الرضاءنجفی۰۹۹۸۱***۳۱۵شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانالبرز
فرهاد دست فروش کرمانی۰۹۹۸۱***۳۲۴شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانخراسان رضوی
محمدحسین وحیدی۰۹۹۸۱***۷۱۸شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانتهران
شیما صفرپور۰۹۹۸۱***۳۱۰شانس بیخ گوشته (دی)یک میلیون تومانتهران
محدثه میرویسی۰۹۹۸۱***۲۷۷شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانتهران
حامد رشادت بی بی کند۰۹۹۸۱***۷۳۲شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانآذربایجان غربی
حسن صالحی۰۹۹۸۱***۴۵۱شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانخوزستان
صفر نورمحمدپور۰۹۹۸۱***۱۶۱شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون تومانآذربایجان غربی
علی منعمی۰۹۹۸۱***۲۸۱شانس بیخ گوشته (آذر)یک میلیون توماناصفهان
نرگس عزیزی۰۹۹۸۱***۵۴۸شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانکردستان
سید مهدی فاضلی کیا۰۹۹۸۱***۱۹۰شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانخوزستان
علیرضا تقی یی۰۹۹۸۱***۰۷۵شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانتهران
نرگس مهربان۰۹۹۸۱***۴۱۶شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانخراسان رضوی
صدرالدین حیدری۰۹۹۸۱***۱۱۲شانس بیخ گوشته (آبان)یک میلیون تومانتهران
فرزانه الیانی۰۹۹۸۱***۳۷۱شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانگیلان
رضا لطفیان۰۹۹۸۱***۳۰۴شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانخراسان رضوی
مهران پورسدار۰۹۹۸۱***۳۵۰شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانخوزستان
مجبوبه نصیری۰۹۹۸۱***۸۳۹شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانتهران
امیر بهادر انصافی۰۹۹۸۱***۵۰۷شانس بیخ گوشته (مهر)یک میلیون تومانتهران
فرخ دخت جوادی تبریزی امجد۰۹۹۸۱***۰۴۱شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانآذربایجان شرقی
میثم ابراهیمی۰۹۹۸۱***۳۶۰شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانبوشهر
فاطمه گرامی نژاد۰۹۹۸۱***۵۱۱شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانتهران
مهدیه احکامی فر۰۹۹۸۱***۹۹۳شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانخراسان رضوی
رسول صفری۰۹۹۸۱***۴۸۴شانس بیخ گوشته (شهریور)یک میلیون تومانتهران